مقالات

باید ها و نباید های ورزش پینت بال

قانون شماره اول: هدف از پینت بال این است که تیم دیگر را از بازی خارج کنید اما چطور می توانید این کار را با یک روش ایمن و کاملاً سرگرم کننده انجام دهید؟ خوب، در فیلم های نمایش ی مختلف، ممکن است افرادی را ببینید که لباس های محافظ، زره بدنی، محافظ زانو و […]

    سبد خرید